Szukaj
Filtry
Zamknij

Polityka prywatności

Polityka prywatności


Informacje ogólne / tożsamość administratora

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu i w jaki sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest spółka Lwy Północy S.C. ul. Podwale Staromiejskie 93 80-844 Gdańsk   NIP: 583-315-14-93, REGON: 221629706, adres poczty elektronicznej: sklep@lwypolnocy.pl, będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Lwy Północy S.C. odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanego RODO)  w sprawie ochrony osób fizycznych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do osoby przez nas wyznaczonej na adres email: rodo@lwypolnocy.pl lub pocztą na adres Lwy Północy S.C. podany powyżej.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je podczas rejestracji w sklepie lub/i podczas składania zamówienia.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności na podstawie art. 6 ust 1 lit b oraz c RODO
 • założenia Twojego konta i zarządzania nim na podstawie Twojej zgody, czyli art. 6 ust 1 lit a RODO, gdyż zalogowanie się w naszym systemie nie jest obligatoryjne do dokonania zakupów.  
 • zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych na podstawie art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO,
 • nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO.
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację – na podstawie art. 6 ust 1 lit b i c RODO.
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy) – na podstawie art. 6 ust 1 lit b oraz f RODO
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług – na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b lub f RODO.
 • marketingu naszych produktów i usług – na podstawie art. 6 ust 1 lit 1 lub f RODO.
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie Twojej zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – na podstawie Twojej zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit a RODO.

 

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś lub skierować maila z taką informacja na adres rodo@lwypolnocy.pl.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Nie musisz zakładać konta w naszym serwisie, aby dokonać zakupów. Możesz to zrobić bez rejestracji i w tym przypadku, w celu zawarcia i realizacji umowy potrzebujemy Twoich następujących danych:

imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami dodatkowo prosimy o podanie nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Jeśli nie podasz nam tych danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zrealizować zakupu w sklepie Lwy Północy

 

W przypadku złożenia zamówienia na personalizowany gadżet, na którym ma być nadrukowany wizerunek, konieczne jest jego wysłanie w ustalonej jakości np. za pomocą poczty emailowej.

 

Jeśli chcesz założyć u nas konto i korzystać z możliwości jakie ono daje, prosimy Cię o podanie następujących danych:

 

Imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu , hasło do logowania - te dane są niezbędne do utworzenia konta i są w formularzu oznaczone gwiazdką.

Dodatkowo możesz nam podać dane dotyczące firmy, jeśli docelowo chciałbyś dokonywać zakupów jako podmiot gospodarczy. Możesz nam także dobrowolnie podać datę urodzenia - w celu dopasowywania naszych ofert do Twojego wieku.

 

 

Możesz także za pomocą check-boxa zapisać się na nasz biuletyn, poprzez który informujemy klientów o naszych nowych produktach, promocjach, konkursach itp. Odhaczenie check boxa będzie oznaczało Twoją zgodę na wysyłanie Ci informacji handlowych drogą elektroniczną.  

 

Podanie powyższych danych w celu zarejestrowania się w naszym systemie, oznacza Twoją zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest spółka Lwy Północy S.C.

 

 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych
 • przetwarzamy Twoje dane w naszym uzasadnionym interesie, którym w szczególności może być marketing bezpośredni naszych produktów i usług. Masz wtedy prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i od tego momentu nie będziemy ich przetwarzać w tych calach.


Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom z nami współpracującym w zakresie usług IT (np. dostawcy oprogramowania, firmy hostingowe, ).

W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą przekazujemy zebrane dane osobowe jedynie pośrednikowi wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie, jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Pośrednikiem dostępnym w Sklepie Internetowym jest:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi: Poczta Polska SA lub General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.


Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody, w zależności od tego, co było podstawą naszych działań. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub/i dokumentów je zawierających.

 

W przypadku danych w postaci wizerunków dostarczanych w celu wykonania przez nas personalizowanych gadżetów, wizerunki te będą usuwane z naszych baz danych po zrealizowaniu zamówienia.

 

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, będziemy je przetwarzać dopóki nie ustanie cel tego przetwarzani lub do momentu wycofania zgody. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 

Gdzie zgłosić nadużycia , chęć wycofania zgody lub prośbę o ich usunięcie ?

Wszelkie zgłoszenia w powyższych tematach prosimy przesłać na adres rodo@lwypolnocy.pl. Zgłoszenie powinno być wysłane z podanego podczas rejestracji adresu email, wraz z podaniem danych zgłaszającego.

Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Postanowienia końcowe

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Czy dane są przekazywane do krajów trzecich ?

Nie przekazujemy danych osobowych do krajów trzecich.